Articles

Triển lãm Sách “HIỀN TÀI ĐẤT VIỆT” Chào mừng “NGÀY SÁCH và VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM 21/4”

hinh noi bat

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam; Kế hoạch số 329/KH-BTTTT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên toàn quốc; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 8 năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; và Kế hoạch phối hợp số 1018/KHPH-SVHTTDL-STTTT ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp tổ chức triển lãm sách "Hiền tài Đất Việt" chào mừng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức sự kiện Triển lãm Sách “HIỀN TÀI ĐẤT VIỆT” chào mừng “NGÀY SÁCH và VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM 21/4”. Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 24/5/2021. Địa điểm tổ chức: Thư viện Thành phố Cần Thơ, số 01 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức nhằm tuyên truyền về Bầu cử Quốc hội Khóa XV và Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố, đồng thời, kỷ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 hằng năm; nhằm tôn vinh giá trị của Sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; nâng cao nhận thức của Nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tiếp thu tri thức nhân loại, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Sự kiện được sự đồng chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cùng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, thực hiện. Thời gian diễn ra liên tục từ ngày 27/4/2021 đến ngày 24/5/2021; buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Các hoạt động của sự kiện bao gồm các nội dung chính sau:

- Triển lãm sách chuyên đề “Hiền tài đất Việt” với khoảng 1.000 tài liệu về các nội dung: cuộc đời và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam qua các thời kỳ; các anh hùng, danh nhân, những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trên tất cả các lĩnh vực;

- Ra mắt và phục vụ Bộ sưu tập sách địa chí Cần Thơ được số hóa bao gồm: lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội thành phố Cần Thơ; niên giám thống kê thành phố và các quận, huyện; biên niên các sự kiện lịch sử, chính trị của Cần Thơ; kỷ yếu, đề tài nghiên cứu; bộ sưu tập luận án - luận văn và ebook dành cho thiếu nhi.

- Ban Tổ chức phát động phong trào ủng hộ, hỗ trợ sách và tổ chức trao sách cho các thư viện, phòng đọc sách, các trường học vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc khó khăn.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ - Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, số 29 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; điện thoại: 02923.690888; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để có thêm thông tin, chi tiết về sự kiện nêu trên.

 

Tập tin đính kèm: Tải về

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam; Kế hoạch số 329/KH-BTTTT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên toàn quốc; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 8 năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; và Kế hoạch phối hợp số 1018/KHPH-SVHTTDL-STTTT ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp tổ chức triển lãm sách "Hiền tài Đất Việt" chào mừng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức sự kiện Triển lãm Sách “HIỀN TÀI ĐẤT VIỆT” chào mừng “NGÀY SÁCH và VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM 21/4”. Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 24/5/2021. Địa điểm tổ chức: Thư viện Thành phố Cần Thơ, số 01 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
trien lam sach

Liên hệ

Banner Liên hệ

Bản đồ

Liên kết Website

Lượt truy cập

334005