Thư ngỏ mời tham gia Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ II – 2017

 

UBND TP. CẦN THƠ

BAN TỔ CHỨC HỘI SÁCH

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

LẦN THỨ II - 2017

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

THƯ NGỎ

Mời tham gia Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ II – 2017

 

Nhằm tôn vinh giá trị và khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của “Sách” trong đời sống xã hội, từng bước hình thành “Hợp điểm văn hóa” của các đơn vị xuất bản - phát hành sách của thành phố Cần Thơ và cả nước; thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tổ chức các hoạt động lễ hội chào mừng và kỷ niệm các sự kiện trị chính trị, văn hóa, lịch sử của thành phố Cần Thơ và cả nước năm 2017, thành phố Cần Thơ tổ chức Hội Sách thành phổ Cần Thơ lần thứ II - 2017 với Chủ đề “Sách - Văn hóa, phát triển và hội nhập” tại Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thời gian: Từ ngày 25 tháng 3 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017.

Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ II - 2017 là sự kiện văn hóa nhiều ý nghĩa, có sự lan tỏa rộng khắp, với sự tham gia của nhiều đơn vị, thu hút được sự quan tâm củạ cộng đồng xã hội, đáp ứng nhu cầu “Văn hóa đọc” của các tầng lớp nhân dân thành phố Cần Thơ, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Hội Sách đã đón nhận được sự tham gia rất nhiệt thành của các đơn vị xuất bản, phát hành sách, các công ty văn hóa phẩm, văn phòng phẩm trên cả nước. Đây là dịp để tất cả quý công ty, đơn vị có điều kiện giao lưu, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu, tiếp cận các nhu cầu văn hóa đa dạng,...

Tiếp nối thành công của Hội Sách lần thứ I - 2015, Ban Tổ chức Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ II - 2017 trân trọng kính mời các đơn vị xuất bản, in, phát hành sách và Quý công ty hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông trong và ngoài nước đăng ký tham gia Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ II- 2017.

Ban Tổ chức Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ II - 2017 trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp thiệt thành của Quý công ty, đơn vị đối với Hội Sách vừa qua và rất mong nhận được sự tham gia, chung sức của Quý công ty, đơn vị, nhằm góp phần vào sự thành công của Hội Sách thành phổ Cần Thơ lần thứ II - 2017 nói riêng và sự phát triến mạnh mẽ của nền tri thức - văn hóa của cả nước nói chung.

 

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

Lê Văn Tâm

 

 

Đính kèm:

Thư ngỏ lần 1

 

 

 

 

 

trien lam sach

Liên hệ

Banner Liên hệ

Bản đồ

Liên kết Website

Lượt truy cập

328276