Thư ngỏ Mời tham gia tài trợ Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ II - 2017 thứ 2

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2016

THƯ NGỎ

Mời tham gia tài trợ Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ II - 2017

Nhằm chào mừng Kỷ niệm 87 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017), 42 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), thành phố Cần Thơ tổ chức Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ II - 2017 với Chủ đề “Sách - Văn hóa, phát triển và hội nhập” tại Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thời gian: Từ ngày 25 tháng 3 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017.

Đây hoạt động nhằm tôn vinh giá trị và khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của “Sách” trong đời sống xã hội, là sự kiện văn hóa nhiều ý nghĩa, có sự lan tỏa rộng khắp, với sự tham gia của nhiều đơn vị, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng xã hội, đáp ứng nhu cầu “Văn hóa đọc” của các tầng lớp nhân dân thành phố Cần Thơ, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Để góp phần tổ chức thành công Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ II - 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ rất mong nhận được sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ công tác tổ chức, hoạt động của Hội Sách. Thông qua đó, các nhà tài trợ sẽ có cơ hội giới thiệu, quảng bá thương hiệu và sản phẩm của mình đến với các tầng lớp nhân dân thành phố Cần Thơ cũng như cả nước.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân cùng với chính quyền thành phố Cần Thơ tố chức thành công hoạt động nêu trên.

Thông tin xin liên hệ: Ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Văn Tâm

Điện thoại: (07103) 817767; Di động: 0913991382; Fax: 0710.381 1502.

trien lam sach

Liên hệ

Banner Liên hệ

Bản đồ

Liên kết Website

Lượt truy cập

328272