Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC HỘI SÁCH
THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN III – 2019

A.THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC

1. Ông Đỗ Hoàng Trung - Phó Trưởng ban Thường trực

Điện thoại: 0913 991 382

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Ông Dương Thế Dũng - Thành viên

Điện thoại: 0913784888

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3. Ông Nguyễn Hữu Thanh Bình - Thành viên

Điện thoại: 0918 693 369

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4. Ông Phan Văn Nam - Thành viên

Điện thoại: 0989.171.365

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5. Ông Huỳnh Anh Khoa - Thành viên

Điện thoại: 0939 888 498

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

B. CÁC TIỂU BAN GIÚP VIỆC

I. Công tác tổ chức, hoạt động Hội Sách

(đầu mối thông tin liên quan đến công tác tổ chức, các hoạt động của Hội Sách)

 

1. Ông Phan Văn Nam - Trưởng Tiểu ban

Điện thoại: 0989.171.365

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Ông Phạm Tiến Phúc - Phó Trưởng Tiểu ban

Điện thoại: 0909 343 060

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

III. Công tác khách hàng

(đầu mối thông tin liên quan đến thuê gian hàng, pano, hỗ trợ nhân sự bán hàng, phục vụ tại Hội Sách, đăng ký nội dung trưng bày, giới thiệu khách sạn, địa điểm ăn uống...)

 

1. Ông Huỳnh Anh Khoa - Trưởng Tiểu ban

Điện thoại: 0939 888 498

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Bà Nguyễn Thị Thu Khoa - Phó Trưởng tiếu ban

Điện thoại: 0909 891 718

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3. Ông Đỗ Minh Thắng - Thành viên

Điện thoại: 0939 300 177

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

IV. Công tác tài chính, kế toán

(thông tin về hợp đồng, thanh toán chi phí và các thông tin khác liên quan đến công tác tài chính)

 

1. Bà Thái Kiều Mỵ - Phụ trách

Điện thoại: 0908.234.523

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Bà Hà Thị Ngọc Yến - Thành viên

Điện thoại: 0939.383.497

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

V. Công tác an ninh, trật tự, điện nước, vệ sinh

 

1. Ông Lê Hồng Anh - Trưởng Tiểu ban

Điện thoại: 0932898964

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Ông Nguyễn Như Tuấn - Phó Trưởng Tiểu ban

Điện thoại: 0888 756 599

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0939 888 498

Liên hệ

Banner Liên hệ

Bản đồ

Liên kết Website

Lượt truy cập

267782


Logo vinaphone

logo fpt
Logo tan viet sin Logo nestle logo huynam logo oriflame 11.NHHaisanvaBotuoiTruongGiang 4. LOGO xi nghiep in can tho Logo biasaigon logofinal with text